organisatie

wat laat je zien?

wat laat je zien?

Filosoferen in organisatie
Leren vragen en durven twijfelen ten bate van een gezonde houding ten opzichte van elkaar, de organisatie en het eigen functioneren.

Waarom?
Het is nodig om de vragen die binnen een organisatie urgent zijn adequaat te kunnen aanpakken. Urgente vragen zijn vragen die lastig en noodzakelijk tegelijkertijd zijn. Deze vragen zijn misschien al benoembaar, denk aan vragen die opkomen  bij procesverandering of reorganisatie. Misschien zijn ze nog niet uitgesproken maar al wel zichtbaar door onproductiviteit, starheid, een negatieve werksfeer en een hoog ziekteverzuim.
Vragen helder krijgen, er grip op krijgen en gezamenlijk verder komen, daarom filosoferen in organisaties.

  • het verhelderen van essenties.
  • het toetsen van persoonlijke waarden.
  • het er- en herkennen van belangen.
  • het verwoorden van de eigen visie.
  • het opschorten van een oordeel.
  • het luisteren en bevragen van andermans waarde en visie.

Opbrengst:
Leren in de vragende houding te staan, waardoor men verantwoording gaat nemen voor het eigen denken, handelen en kiezen.
Het denken in de Vrije ruimte leert de deelnemers, door de tijd heen, dat bepaalde vragen geen definitieve antwoorden kennen, maar afhankelijk zijn van tijd, ruimte en ideeën.
Het denken wordt op deze wijze verder geëmancipeerd. Dit zorgt ervoor dat mensen eerst naar zich zelf kijken voor ze wijzen naar een ander.
Concreet worden vragen die spelen, bespreekbaar gemaakt en constructief behandelt.

Werkwijze
Aan de basis van filosofie in organisaties staan de dialoog en het socratisch gesprek. Samen met diverse praktische elementen uit de filosofische traditie vormen zij een bron van kennis, vaardigheden en wijsheid.