Filosofische café’s ?

Het FiloCafé is een avontuurlijk filosofisch gesprek, waarbij mensen samenkomen om in een open dialoog een vraag te onderzoeken. Gezamenlijk filosoferen, kritisch nadenken, doorbreken vanzelfsprekendheden en lichtmakende humor zijn de ingrediënten van een filosofisch café.

Een filosofisch café is een plek waar mensen samen komen om een onderwerp kritisch te onderzoeken. Door een stemming wordt een van de aangedragen vragen uit het publiek gekozen. De moderator brengt een Socratische procedure op gang om voortgang te boeken in het onderzoek omtrent het onderwerp.

Het gaat om kritisch nadenken, reflecteren en argumenteren.
Actualiteiten en dilemma’s passeren de revue en zorgen weer voor ‘Food for thougt’ bij menig bezoeker!

Het Filocafé in Heerhugowaard

Waar:                 Buurthuis de Ezel
Wanneer:          Elke eerste vrijdag van de maand van 19.30 uur tot 22.00 uur, ( start oktober).
Kosten:               geen

Vaste gespreksleider: Franziska Lindinger praktisch filosofe

Het filosofisch café kan ook op locatie gedaan worden, bijvoorbeeld als aanvulling op een evenement of als middel ter verdieping in een bepaald onderwerp. Ik denk graag met u mee!

Het Filocafé in de Bibliotheek van Alkmaar

Waar:                 Bibliotheek Alkmaar centrum Gasthuisstraat 2 Alkmaar
Wanneer:           1 x per maand op zondag van 13.30 uur tot 16.00 uur ( inloop vanaf 13.15 uur)
Kosten:               geen

Data 2017:

29 januari Franziska thema: poezie
19 februari Saskia thema: kunst
12 maart Franziska thema: democratie/kiezen
23 april Saskia thema: rust
15 oktober Franziska
19 november filocafe Saskia
17 december filocafe Franziska

Vaste gespreksbegeleiders:
Saskia van der Werff  (wijsgerig gespreksleider/filosoof)
Franziska Lindinger (praktisch filosofe)